Finanse i praca

Kurs RODO Warszawa

0

Od dnia 25 maja 2018 r. kiedy w życie weszły unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, słowo RODO wciąż budzi sporo emocji. Nowe regulacje nałożyły na firmy więcej obowiązków, a co za tym idzie, powstało wiele pytań w kwestii tego jak właściwie wdrażać RODO w firmie.

Spowodowało to sytuacje gdy coraz więcej firm szuka szkoleń RODO dla swoich pracowników. Zainteresowaniem cieszą się zarówno szkolenia podstawowe , jak i bardziej zaawansowane, kompleksowe kursy RODO . Rozporządzenie obejmuje wszystkie firmy działające w krajach unijnych i gromadzące oraz wykorzystujące dane o osobach fizycznych, co oznacza, że dotyczy zdecydowanej większości przedsiębiorców. Większość firm doskonale zdaje sobie sprawę, że dobrze przygotowany, przeszkolony i wdrożony w zasady RODO personel jest podstawą aby firma mogła właściwie funkcjonować w nowej rzeczywistości prawnej. Aby mieć pewność, że osoby pełniące kluczowe stanowiska związane z przetwarzaniem danych osobowych w firmie (zwłaszcza Inspektor Ochrony Danych), zostały właściwie przeszkolone i posiadają kompletną niezbędną im wiedzę warto zdecydować się na ich udział w zaawansowanym kursie RODO.

W przypadku tego typu kursów RODO bardzo ważna jest wysoka jakość przekazywanej przez trenerów wiedzy teoretycznej oraz poparcie jej właściwymi ćwiczeniami, tak aby zastosowanie jej później w praktyce nie przyniosło uczestnikom kurs RODO zbytnich trudności. Większość pracowników uczestniczących w kursach RODO oczekuje przekazania przede wszystkim praktycznej wiedzy, którą może wykorzystać bezpośrednio na stanowisku pracy.

Organizowany przez nas maksymalnie praktyczny, czterodniowy kurs RODO w Warszawie przygotowuje do pełnienia funkcji IOD, a także do samodzielnego wdrażania i stosowania unijnego rozporządzenia RODO. Stanowi też znakomite uzupełnienie kompetencji już powołanych IOD. Kurs RODO w Warszawie prowadzony jest w formie wykładowo – ćwiczeniowej, której zakładanym efektem jest nabycie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności wykonywania czynności wdrażania i bieżącego stosowania RODO. Podczas dwóch z czterech dni kursu RODO w Warszawie pracujemy na komputerach oraz na autorskich wzorach dokumentacji, w szczególności: wzorze analizy ryzyka i matrycy ryzyk, wzorze DPIA, wzorze rejestru czynności przetwarzania oraz kategorii czynności przetwarzania.

Kurs RODO w Warszawie jest odpowiedni dla Inspektorów Ochrony Danych, a także dla kierownictwa administratorów danych, samodzielnie wdrażających RODO w organizacji lub dla osób nadzorujących ten proces. Kurs RODO w Warszawie jest również odpowiedni dla wszystkich osób, które poszukują zaawansowanych umiejętności wdrażania i stosowania RODO.

Z ofertą kompleksowych, 4 dniowych, kursów RODO w Warszawie można zapoznać się na naszej stronie: https://szkolenierodo.pl/rodo-warszawa/kurs-rodo-warszawa/

Obsługa konferencji na wysokim poziomie

Previous article

Dieta i suplement diety

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *